DAFTAR SUSUNAN PNS MENURUT JABATAN, GOLONGAN RUANG, JENIS KELAMIN DAN USIA DI LINGKUNGAN PUSAT BAHASA SETJEN DEPDIKNAS
KEADAAN 24 OKTOBER 2014

No Jabatan Golongan Jenis Kelamin Usia Ket.
I II III IV L P <25 26 sd 35 36 sd 45 46 sd 56 >56
a b c d Jml a b c d Jml a b c d Jml a b c d e Jml
1 Kepala Pusat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1  
2 Kepala Bagian Tata Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0  
3 Kasubbag. Rumah Tangga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1  
4 Kasubbag. Tatalaksana dan Kepegawaian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  
5 Kasubbag. Keuangan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0  
6 Kepala Bidang Pengkajian Bahasa dan Sastra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  
7 Kasubbid. Pengkajian Bahasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0  
8 Kasubbid. Pengkajian Sastra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
9 Kepala Bidang Pengembangan Bahasa dan Sastra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0  
10 Kasubbid. Perkamusan dan Peristilahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0  
11 Kasubbid. Pembakuan dan Kodifikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0  
12 Kasubbid. Informasi dan Publikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  
13 Kepala Bidang Pembinaan Bahasa dan Sastra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0  
14 Kasubbid. Pemasyarakatan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0  
15 Kasubbid. Pengajaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16 Kasubbid. Peningkatan Mutu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
17 Kepala Balai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 3 5 0 1 0 9 12 2 0 0 0 6 8  
18 Kepala Kantor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 2 1 0 0 0 3 8 0 0 0 0 8 0  
19 Kasubbag. Tata Usaha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 8 14 0 0 0 0 0 0 8 6 0 1 1 10 2  
20 Peneliti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 26 20 64 9 7 3 0 1 20 39 45 0 0 7 58 19  
21 Pustakawan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 1 1 1  
22 Bendahara 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 11 1 1 36 0 0 0 0 0 0 13 24 0 3 26 8 0  
23 Pembantu Pimpinan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 399 231 45 27 702 4 0 0 0 0 4 332 375 0 160 391 102 49  
24 Pelaksana 0 0 0 0 0 95 53 44 34 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 59 0 78 111 29 7  
25 Pembantu Pelaksana 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0  
26 Peneliti Pertama Gol. III/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 5 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 3 2 0  
27 Peneliti Pertama Gol. III/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0  
28 Peneliti Muda Gol. III/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 10 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 6 4  
29 Peneliti Muda Gol. III/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 12 1 0 0 0 0 1 7 6 0 0 0 9 4  
30 Peneliti Madya Gol. IV/a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8 14 0 0 0 0 14 11 11 0 0 0 13 9  
31 Peneliti Madya Gol. IV/b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0 0 9 6 3 0 0 0 6 3  
32 Peneliti Madya Gol. IV/c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 1  
33 Peneliti Utama Gol. IV/d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
34 Peneliti Utama Gol. IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
35 Pustakawan Muda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2  
36 Pustakawan Penyelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
37 Ajun Peneliti Madya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  
38 Arsiparis Pelaksana 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0  
39 Pustakawan Penyelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Jumlah 0 0 0 1 1 95 54 44 36 229 430 266 88 93 877 46 20 3 2 1 72 622 557 0 242 541 276 114